slovensko | deutsch

Aja tutaja . . .

USPAVANKE SVETA

Ženski zbor ROŽ

Zborovodja: Primož Kerštanj
Režija: Marjan Štikar

Uspavanke sveta
Močna vez med starši in otrokom nastane prav s petjem uspavank. V vseh kulturah je v navadi, da zazibljejo in uspavajo otroke s petjem. Uspavanke pripovedujejo med drugim o naravi in živalih, ki so otrokom pri srcu, pa tudi o revščini, vojni in o strahu. Petje pa je važno tudi s socialnega vidika, saj povezuje ljudi v skupnost in jim daje občutek varnosti.
Režiser Marjan Štikar je postlal uspavanke v turško pravljico, vključil v svoj celoviti koncept tudi otroke in poskrbel za to, da je koncert tudi za nemško govoreče razumljiv, Rudi Melcher pa s slikami popestri inscenirani koncert.

Koncertni list [PDF]