slovensko | deutsch

16.10.2010: Pisatelj Peter Turrini in kabaretist Rupert Henning diskutirata po predstavi "Zala" o manjšinah in večinah v Šentjakobu v Rožu

Čas in Kraj: sobota, 16.10.2010, po predstavi "Zala" teatra trotamora v Farovžu v Šentjakobu

Tema diskusije:
"Kaj je manjšinec sicer, kot nenehno poniževanje večine?"

"Jaz nemškogovorece lahko samo prosim, da nehajo s tem ozkosčrnim preziranjem slovenskega jezika, ker je tega sedaj zares dovolj. Nastopil je čas sprave, čas sožitja in čas poslušanja. Komur to ne gre v glavo, se uvršca med tepce in biti med njimi zares ni zadovoljivo." Pravi znani avstrijski pisatelj Peter Turrini, ko najavlja svoj obisk predstave ZALA v Šentjakobu v Rožu. Veseli se predstave, ker sta ga kakovost in prefinjenost uprizoritve, ki jo je v izvlečkih videl na video posnetkih, prepričala.

Po predstavi se bodo diskutanti na podiju pogovarjali o ZALI in o tem, kako večina ravna z manjšino: zgoraj omenjeni Peter Turrini, Rupert Henning (znani avstrijski kaberetist, režiser in scenarist); univ.-prof. Dietmar Larcher (ugledni avstrijski znanstveni pedagog, ki se že desetletja ukvarja s težavami manjšin po celem svetu), Harald Schwinger, soavtor ZALE, in mirovna raziskovalka Claudia Brunner.

Kabaretist Rupert Henning, ki je v 80-tih letih, kot dijak nekdanje "Einspielerjeve gimnazije" skupno z dijaki Slovenske gimnazije v Celovcu soorganiziral  "Kontaktno lečo" je razočaran nad tem, da je biti Slovenec na Koroškem vse do danes ni nekaj samoumevnega. V svoji TV nadaljevanjki "Die 4 da" se je Henning leta 2007 na ORF-u pod naslovom "Kärnten III" satirično spoprijel s koroško realnostjo. Ta satirični pristop do te pereče teme je tudi bistven element ZALE.

Teatr trotamora z veseljem pričakuje obisk - širom Avstrije priznanih – diskutantov, saj želi s predstavo in diskusijami po njej ustvariti antipol k oktoberski histeriji na Koroškem. Režiser Marjan Štikar pravi: "Koroški Slovenci z veseljem sodelujemo na našem lastnem pogrebu. Od nas pričakujejo, da naj s petjem in plesom dajemo roke sprave. A nihče noče vedeti ničesar o tem, kako je naša narodna skupnost v zadnjih 90-tih letih neznansko trpela. Iz nas so naredili storilce, nas zasledovali in nas nasilno asimilirali."

Pisatelj Robert Menasse, ki žal ne more priti v Šentjakob, pravi: "Prvo, kar me je ob ZALI obšlo je žalost. Žalosten sem, da je ta drama v letu 2010 sredi Evrope, radikalno sodobna predstava in ne zgodovinska." Menasse si želi, da bi ZALO videlo veliko gledalcev in gledalk, k temi diskusije pa meni: "Žrtvam prizadanejo rane na duši in telesu. Storilec misli, da je v pravici. Dokler se ta, na glavo postavljena zavest o pravici in krivici ne obrne v jasno smer, da je bila krivica, bodo razmerja moči med storilci in žrtvami ostala neuravnovešena."

09.10.2010: „Die Schamesröte der Opfer ist der wahre Erfolg der Täter.“

Soboto (9.10) so v razprodani dvorani diskutirali o temi

- Reiner Seibold, psihoterapevt

- Simone Schönett, pisateljica

- Sr. Andreas, Samostan Vernberk

- Karsten Krampitz, pisatelj, Nemcija

Diskuzijo je vodila Tanja Malle