novice » 
slovensko | deutsch

Zima se še ni izpela

NASTOPAJO:
* Kranjski furmani • SLO
* Rožce, Otroški zbor • Šentjakob
* Trio Rože • Šentjakob
* ŽPZ Rož • Šentjakob

Ne 13. 01. 2019 14.30
Farovž Šentjakob