novice » 
slovensko | deutsch

Zima se še ni izpela

NASTOPAJO:
* Kvintet Donet, Šmihel
* Mladi tamburaši, Hodiše–Škofiče
* Rožce Otroški zbor, Šentjakob
* ŽPZ Rož, Šentjakob
* Ponovce, Šentjakob

Ne 21. 1. 2018  14.30
Farovž Šentjakob