novice » 
slovensko | deutsch

SLIKAR OPOMINA / DER MAHNMALER Franc Rasinger

Razstava slik ob njegovi 70-letnici
Ausstellung der Bilder zu seinem 70er

ODPRTJE / VERNISSAGE
Pe/Fr 24. 1. 2020
19.00
St. Johann i. R./Šentjanž

Hiltrud Oman • Kunsthistorikerin, Salzburg
Melanija Primožič • O slikarju
Neđad Ibrić • Glasba / Musik

Odprta do / Ausstellungsdauer bis: 14. 2. 2020

Franc Rasinger – rojen 13. januarja 1950 v Šentpetru. Obiskoval slovensko gimnazijo in jo leta 1968 zaključil z maturo. Pedagoško akademijo obiskoval med letoma 1969 in 1970 v Celovcu. Do leta 2003 služboval na dvojezičnih osnovnih šolah. Do leta 2017 živel in delal
v Šentpetru pri Šentjakobu v Rožu, nato se je preselil v Vojvodino / Srbijo.

Franc Rasinger – geboren am 13. Jänner 1950 in St. Peter. Besuchte das Slowenische Gymnasium, wo er 1968 maturierte. In den Jahren 1969 und 1970 absolvierte er die Pädagogische Akademie in Klagenfurt. Bis 2003 Lehrer an zweisprachigen Volksschulen.
Autodidakt. Lebte und arbeitete bis 2017 in St. Peter bei St. Jakob im Rosental, jetzt in der Vojvodina / Serbien.