novice » 
slovensko | deutsch
teater
18:00h
ne 25.06.
18:00h
so 24.06.

SISIFO & NARANAMA

UNE ÒPARE DE RIVOLUZION IN CUATRI ATS
REVOLUTIONSOPER IN VIER AKTEN
OPERA RIVOLUZIONARIA IN QUATTRO ATTI
REVOLUCIONARNA OPERA V ŠTIRIH DELIH

24 & 25 | 6 | 2017 | 18:00
DORDOLLA | DORDOLE (IT)

ANFAHRT & VORPROGRAMM | PRIHOD & PREDPROGRAM
09:00 (15:00 ohne Wanderung | brez pohoda) Bustransfer ab Klagenfurt/Celovec, Universitätsstr. 90, Mensagebäude
09:30 (15:30 ohne Wanderung | brez pohoda) Zustiegsmöglichkeit | Pristop SÜDRAST bei Arnoldstein/Podklošter, A2
11:00–16:00 Wanderung unterhalb der Grauzaria nach Dordolla, Pausen, Labung | Pohod pod Grauzario, odmori, okrepčitev
18:00 Vorstellung | spettacolo | predstava SISIFO & NARANAMA
22:00 Ankunft in Klagenfurt | prihod v Celovec[večina več]