aktuell » 
slovensko | deutsch

Zima se še ni izpela

NASTOPAJO:
* MePZ Sele Sele
* Mladi akzent Loče
* Rožce, Otroški zbor Šentjakob
* ŽPZ Rož Šentjakob

Ne 26. 1. 2020 14.30
Farovž Šentjakob