aktuell » 
slovensko | deutsch

POSOČJE V SOZVOČJU / TASTEN & STIMMEN in HARMONIE

petek/Freitag, 16.9. - 19.30h

podružna cerkev Šentpeter
Filialkirche St.Peter bei St.Jakob i.R.


ACCORDION ORCHESTRA 4-8-8-16 – dir.: A. Ipavec
MUSICA VIVA – komorni zbor/Kammerchor – dir.: E. Bizjak


Accordion Orchestra 4-8-8-16, deluje že vrsto let na pobudo prof. Aleksandra Ipavca, ki ga pri nas  poznamo kot harmonikaša zasedbe ETNOPLOČ. Orkester je sodeloval na raznih prestižnih mednarodnih tekmovanjih in dosegel odlične uspehe.

2006 je prejel 2. nagrado na evropskem tekmovanju v Pragi; leta 2008 1. absolutno mesto na mednarodnem tekmovanju v Castelfidardu, IT.

Pred kratkim je orkester izdal zgoščenko z naslovom Piškice, Pulcini, Chicks s skladbami iz originalnega repertoarja za harmonikarski orkester, izvirnimi skladbami A. Ipavca in z ljudskimi priredbami pri katerih sodeluje komorni zbor Musica Viva iz Tolmina, pod vodstvom prof. Erike Bizjak.


Das ACCORDION ORCHESTRA 4-8-8-16 wurde vor etlichen Jahren von Prof. Aleksander Ipavec gegründet. Aleksander Ipavec ist in unseren Breiten als Akkordeonist der Gruppe ETNOPLOČ bekannt.

Das Orchester errang bei internationalen Wettbewerben hervorragende Ergebnisse: 2006 erhielt es den 2. Preis am europäischen Wettbewerb in Prag, 2008 den 1. Preis am internationalen Wettbewerb in Castelfidalen, Italien. Vor kurzem erschien eine CD mit dem Titel Piškice Pulcini Chicks mit Kompositionen für das Harmonikaorchester, Eigenkompositionen von Prof. Ipavec und Volksweisen.

Mit dabei ist der Kammerchor MUSICA VIVA aus Tolmin unter der Leitung von Prof. Erika Bizjak.